Het onveiligste magazijn – deel 4

Welkom bij het laatste deel van de serie “Het Onveiligste Magazijn” van de Forklift Drivers Club! We hebben al veel gevaarlijke situaties en praktijken in magazijnen onder de loep genomen en gezocht naar oplossingen om de veiligheid te verbeteren. In deze afsluitende aflevering gaan we de diepte in en richten we ons op de laatste set van uitdagingen die we tegenkomen in ons streven naar een veiligere werkomgeving.

We hebben geleerd hoe belangrijk het is om bewust te zijn van de potentiële gevaren die zich kunnen voordoen en hoe deze gevaren kunnen worden verminderd door de juiste maatregelen te nemen. In dit laatste deel zullen we nieuwe inzichten en adviezen delen om ervoor te zorgen dat uw magazijn een veilige plek is voor werknemers en bezoekers.

Samen met de Forklift Drivers Club nodigen we je uit om deel te nemen aan deze laatste ontdekkingstocht naar veiligheid in het magazijn. We zullen de laatste gevaren identificeren en oplossingen bespreken om deze gevaren te minimaliseren en een cultuur van veiligheid te bevorderen.

Dus, laten we ons klaarmaken voor een informatieve en inspirerende aflevering vol praktische tips en adviezen in “Het Onveiligste Magazijn” deel – het slotstuk van onze serie. Laten we er samen voor zorgen dat veiligheid altijd de hoogste prioriteit heeft in elk magazijn!

5 Geen veiligheidsjas en werkhandschoenen
Het niet dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsjassen en werkhandschoenen, kan leiden tot letsel bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen, scherpe voorwerpen, chemische stoffen of andere risico’s die aanwezig kunnen zijn in het magazijn.

32 geen Inwerktraining voor nieuw personeel
Het niet voorzien van inwerktraining aan nieuw personeel kan resulteren in onervarenheid en onbekendheid met veiligheidsprocedures en -richtlijnen. Dit vergroot het risico op ongevallen en fouten tijdens het uitvoeren van taken in het magazijn.

2 Geen veiligheidsschoenen
Het niet dragen van veiligheidsschoenen kan leiden tot letsel aan de voeten bij het werken met zware voorwerpen, bij vallende objecten of bij het per ongeluk in aanraking komen met scherpe voorwerpen.

4 Naast de paden lopen
Het lopen naast de aangewezen paden in het magazijn kan leiden tot aanrijdingen met heftrucks, botsingen met andere werknemers of obstakels en het verhoogt het risico op vallen.

6 Rommel laten liggen
Het laten liggen van rommel, zoals verpakkingsmateriaal of afval, op de vloer kan struikelgevaar veroorzaken, wat kan leiden tot vallen en letsel voor werknemers en bezoekers.

1 overvolle prullenbak
Een overvolle prullenbak kan ervoor zorgen dat afval zich ophoopt en op de grond belandt. Dit kan slipgevaar creëren, de gangpaden blokkeren en het risico op brand vergroten als ontvlambaar afval niet op de juiste manier wordt weggegooid.

18 Trainer let niet op
Een trainer die niet oplettend is, kan belangrijke veiligheidsinstructies, correcte werkmethoden en mogelijke risico’s over het hoofd zien. Dit kan leiden tot misverstanden, onveilige werkpraktijken en verhoogde kans op ongevallen.

Herfstbladeren en Heftrucks: Tips voor Veilig Heftruckgebruik

Het herfstseizoen is aangebroken en brengt specifieke uitdagingen en risico’s met zich mee voor degenen die heftrucks gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden. Bij de Forklift Driversclub staat veiligheid centraal, daarom geven we graag een paar tips om je te helpen in je werk. 

Een van de voornaamste zorgen tijdens de herfst zijn de gladde ondergronden. Bladeren die van de bomen vallen, regenval en modder kunnen de wegen verraderlijk glad maken, waardoor het risico op uitglijden of kantelen van voertuigen aanzienlijk toeneemt. Wanneer je op dergelijke ondergronden moet rijden, is het van essentieel belang om extra voorzichtig te zijn en indien nodig antislipmaatregelen te treffen.

 

Een ander belangrijk aandachtspunt is verminderd zicht. De dagen worden korter en we kunnen te maken krijgen met mist, nevel of regen die het zicht belemmeren. Het is van het grootste belang dat je ervoor zorgt dat je zichtlijnen te allen tijde vrij zijn. 

Bovendien moet je alert zijn op veranderende weersomstandigheden, zoals windstoten, die de stabiliteit van de trucks kunnen beïnvloeden en het risico op kantelen kunnen vergroten. Als de weersomstandigheden extreem worden, is het raadzaam om het gebruik van heftrucks te vermijden. 

Om je te ondersteunen bij het aanpakken van deze uitdagingen, zou je gebruik kunnen maken van de “Keerborstel voor vorkheftrucks.” Deze innovatieve keerborstel kan moeiteloos worden bevestigd aan heftrucks, waardoor je effectief bladeren en vuil kunnen verwijderen van de wegen en je werkplekken veiliger kunt maken. Meer tips vindt je hier.   

Met deze extra voorzorgsmaatregelen en de juiste uitrusting kun je ervoor zorgen dat je heftruckactiviteiten in de herfstperiode veilig en efficiënt verlopen.  

Het onveiligste magazijn – deel 3

Welkom bij deel 3 van “Het Onveiligste Magazijn” van de Forklift Drivers Club! In deel 3 gaan we dieper in op nieuwe uitdagingen en gevaren die zich kunnen voordoen in magazijnen. Het is onze missie om bewustwording te creëren en oplossingen te vinden voor deze potentiële risico’s, zodat we streven naar een veiligere werkomgeving voor iedereen die betrokken is bij magazijnactiviteiten. Laten we samen op onderzoek uitgaan en ontdekken welke gevaarlijke situaties en praktijken we deze keer tegenkomen. We zullen ook nuttige tips en richtlijnen delen om deze gevaren te verminderen en de veiligheid te verbeteren. Bereid je voor op een nieuwe en leerzame aflevering vol inzichten en oplossingen in “Het Onveiligste Magazijn” deel 3!

35 meeliften op vork:
Het meerijden op de vorken van een heftruck is uiterst gevaarlijk en kan leiden tot vallen, beknellingen of ernstig letsel als de lading onverwacht beweegt of als de heftruck stopt of van richting verandert.

19 onvoldoende Brandhaspels/brandblussers:
Een tekort aan brandbestrijdingsmiddelen kan de respons op een brand vertragen en het risico op letsel vergroten. Onvoldoende brandhaspels en brandblussers kunnen de mogelijkheid beperken om een beginnende brand te bestrijden voordat deze zich verspreidt.

13 geen Bolspiegels:
Bolspiegels worden gebruikt om de dode hoeken rondom een heftruck te elimineren en de zichtbaarheid te verbeteren. Het ontbreken van bolspiegels vergroot het risico op aanrijdingen met voetgangers, andere voertuigen of obstakels die zich in de dode hoeken bevinden.

21 geen Waarschuwingsbord bij gedweilde vloer:
Het niet plaatsen van waarschuwingsborden bij een gedweilde vloer kan leiden tot uitglijden en vallen voor zowel werknemers als bezoekers die zich mogelijk niet bewust zijn van de gladde omstandigheden.

29 Heftruck niet op de rem bij niet gebruiken:
Het niet op de rem zetten van een heftruck wanneer deze niet in gebruik is, kan onbedoeld in beweging komen en botsingen, vallen of beknellingen veroorzaken als gevolg van ongecontroleerde bewegingen.

6 Rommel laten liggen:
Rommel op de vloer kan struikelgevaar veroorzaken, wat kan leiden tot vallen en letsel voor werknemers en bezoekers.

25 onjuiste rij- en kijkrichting bij hoge lading:
Het niet volgen van de juiste rij- en kijkrichting bij het vervoeren van hoge lading kan leiden tot botsingen met overheadconstructies, stellingen of andere obstakels, wat ernstig letsel en schade kan veroorzaken.

30 Scheuren in de vloer:
Scheuren in de vloer kunnen struikelgevaar veroorzaken en het risico op vallen vergroten, vooral als ze niet gerepareerd worden en werknemers er niet van op de hoogte zijn.

Het is essentieel om deze gevaren serieus te nemen en de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid in het magazijn te waarborgen. Dit kan onder andere het implementeren van veiligheidsrichtlijnen, het verstrekken van voldoende brandbestrijdingsmiddelen, het installeren van bolspiegels, het plaatsen van waarschuwingsborden en het handhaven van een opgeruimde en goed onderhouden werkomgeving omvatten.

Het onveiligste magazijn – deel 2

Welkom bij deel 2 van “Het Onveiligste Magazijn” van de Forklift Drivers Club! In deel 2 gaan we verder met het verkennen van verschillende gevaarlijke situaties en praktijken die in magazijnen kunnen voorkomen. Het is van cruciaal belang dat we ons bewust worden van deze potentiële risico’s en de mogelijke gevolgen voor de veiligheid van werknemers en de efficiëntie van de operaties. Laten we samen een kijkje nemen in een aantal nieuwe uitdagingen die zich kunnen voordoen en hoe we deze kunnen aanpakken. Door bewustwording en preventieve maatregelen kunnen we samen streven naar een veiligere werkomgeving voor iedereen.

6 Rommel laten liggen:
Rommel op de vloer kan struikelgevaar veroorzaken, wat kan leiden tot vallen en letsel.

10 Geen kolom bescherming:
Het ontbreken van bescherming rond kolommen kan resulteren in botsingen met de kolommen, wat kan leiden tot letsel en schade aan zowel mensen als materieel.

11 Geen beschermingspalen/hekwerk:
Het ontbreken van beschermingspalen of hekwerk kan leiden tot onbedoelde toegang tot gevaarlijke gebieden, waardoor het risico op vallen, struikelen of andere ongevallen toeneemt.

12 Zicht geblokkeerd door pallets, etc.:
Belemmerd zicht kan leiden tot botsingen met andere voertuigen, personen of obstakels, met potentieel ernstig letsel en schade tot gevolg.

13 Geen bolspiegels:
Het ontbreken van bolspiegels kan dode hoeken creëren, waardoor het risico op aanrijdingen en botsingen toeneemt, vooral bij het achteruitrijden.

15 Geen hekken bij uitgangen:
Het ontbreken van hekken bij uitgangen kan leiden tot verwarring en onzekerheid bij chauffeurs, wat kan leiden tot onjuiste manoeuvres en het risico op aanrijdingen vergroot.

16 Geen Gemba walk:
Het niet uitvoeren van veiligheidsrondes, zoals een Gemba walk, kan ertoe leiden dat potentiële gevaren niet worden opgemerkt of aangepakt, wat het risico op ongevallen vergroot.

17 Geen Blue spots voor- en achterop de heftruck:
Blue spots zijn waarschuwingslichten die op de vloer schijnen om mensen te waarschuwen voor naderende heftrucks. Het ontbreken van deze signalering kan het risico op aanrijdingen vergroten.

19 Onvoldoende brandhaspels/brandblussers:
Een tekort aan brandbestrijdingsapparatuur kan het risico op grote branden vergroten, waardoor mensen en eigendommen in gevaar worden gebracht.

22 Onjuiste houding bij tillen:
Onjuist tillen kan leiden tot rugletsel en andere musculoskeletale aandoeningen. Het gebrek aan kennis over de juiste tillifttechnieken kan het risico op blessures vergroten.

23 Geen alarmnummer aanwezig:
Het ontbreken van duidelijk aangegeven alarmnummers kan vertraging veroorzaken bij het bellen van hulpdiensten in noodsituaties, waardoor de reactietijd wordt vertraagd en de ernst van letsel kan toenemen.

27 Stellingen worden niet gekeurd:
Ongecontroleerde stellingen kunnen instorten, wat kan leiden tot vallende voorwerpen, materiële schade en letsel voor werknemer

31 Geen gebruik van A-ladders:
Het niet gebruiken van de juiste ladders, zoals A-ladders, kan leiden tot onveilige werkomstandigheden bij het bereiken van hoger gelegen opslagruimtes. Dit kan het risico op vallen vergroten, vooral als alternatieve, minder geschikte ladders worden gebruikt.

33 Werkgebied niet afgezet met pionnen of afzetlint:
Het niet afzetten van het werkgebied kan leiden tot onbedoelde toegang van personen die niet op de hoogte zijn van de lopende werkzaamheden of gevaren in het gebied. Dit vergroot het risico op botsingen, vallen of beknellingen.

34 Geen vluchtplan aanwezig:
In geval van noodsituaties, zoals brand of andere gevaren, kan het ontbreken van een vluchtplan ervoor zorgen dat werknemers niet weten wat ze moeten doen of waar ze naartoe moeten gaan. Dit kan leiden tot paniek, verwarring en vertraging bij evacuatiepogingen, met mogelijk ernstige gevolgen voor de veiligheid.

36 Geen bordje ‘Nooduitgang’:
Het ontbreken van duidelijke aanduidingen van nooduitgangen kan het moeilijker maken voor werknemers om in geval van een noodsituatie snel de juiste uitgang te vinden. Dit kan leiden tot vertragingen bij evacuatiepogingen en het risico op letsel vergroten.

Verwisselen van een gastank

Het verwisselen van een gastank in een heftruck is een belangrijke procedure om de continuïteit van het werk en de veiligheid op de werkvloer te waarborgen. Of je nu een lege gastank wilt vervangen of een reservegastank wilt installeren, het correct uitvoeren van deze taak is essentieel. In deze handleiding worden de stappen beschreven die je moet volgen om een gastank veilig en efficiënt te verwisselen. Door deze procedure zorgvuldig te volgen, minimaliseer je het risico op ongelukken en zorg je ervoor dat de heftruck correct blijft functioneren. Neem de tijd om vertrouwd te raken met de instructies en raadpleeg indien nodig de handleiding van je specifieke heftruckmodel voor aanvullende informatie. Met de juiste kennis en voorzorgsmaatregelen kun je snel en succesvol de gastank van je heftruck verwisselen.

 1. Schakel de heftruck uit: Zorg ervoor dat de heftruck volledig is uitgeschakeld en de sleutel uit het contactslot is verwijderd voordat je begint met het verwisselen van de gastank. Dit minimaliseert het risico op onbedoelde bewegingen van de heftruck tijdens het proces.
 2.  Zoek de gastank: Afhankelijk van het heftruckmodel bevindt de gastank zich meestal aan de achterkant van de heftruck, onder de stoel of aan de zijkant van het chassis. Raadpleeg de handleiding van de heftruck voor specifieke instructies.
 3. Ontkoppel de gastank: Zoek de hoofdafsluiter van de gastank en sluit deze af door deze met de klok mee te draaien. Dit voorkomt dat er gas uit de tank ontsnapt.
 4. Verwijder de gastank: Afhankelijk van het type bevestigingssysteem van de gastank, kan het nodig zijn om bouten, klemmen of andere bevestigingsmiddelen los te maken. Zorg ervoor dat je de gastank stevig vasthoudt terwijl je deze verwijdert om te voorkomen dat deze valt en mogelijk beschadigd raakt.
 5. Plaats de nieuwe gastank: Til de nieuwe gastank voorzichtig op en plaats deze op de juiste positie. Zorg ervoor dat de gastank stevig is bevestigd volgens de instructies van de fabrikant en dat alle bevestigingsmiddelen correct zijn aangedraaid.
 6. Sluit de gastank aan: Draai de hoofdafsluiter van de nieuwe gastank tegen de klok in om deze te openen. Controleer op gaslekkage door een zeep-watermengsel op de aansluiting aan te brengen en te kijken of er bellen verschijnen. Als er gaslekkage wordt gedetecteerd, sluit dan onmiddellijk de gastank af en raadpleeg een professionele heftruckmonteur.
 7. Controleer de werking: Zodra de nieuwe gastank is aangesloten, kun je de heftruck starten en controleren of alles naar behoren functioneert. Test de hef- en rijbewegingen om ervoor te zorgen dat de heftruck normaal werkt.

Met de bovenstaande stappen en richtlijnen kun je succesvol een gastank verwisselen in een heftruck. Door het volgen van deze procedure minimaliseer je het risico op ongelukken en zorg je ervoor dat de heftruck veilig en efficiënt blijft functioneren. Vergeet niet om altijd de heftruck uit te schakelen en de sleutel uit het contactslot te halen voordat je begint. Raadpleeg de handleiding van je specifieke heftruckmodel voor specifieke instructies en wees extra voorzichtig bij het hanteren van de gastank. Het correct aansluiten en controleren van de nieuwe gastank is essentieel om ervoor te zorgen dat er geen gaslekkage optreedt. Zodra alles is voltooid, start de heftruck en test de werking om er zeker van te zijn dat alles naar behoren functioneert. Met de juiste kennis en voorzorgsmaatregelen kun je het verwisselen van een gastank probleemloos uitvoeren en de veiligheid op de werkvloer waarborgen.

Oude Truck Versus Nieuwe Truck – deel 1

In deel 1 van “oude truck in beeld” hebben we gekeken naar de Heftruck 12 LJ. Deze week kijken we naar de meest recente versie van deze truck. De elektrische heftruck die we het meeste terugzien in veel magazijnen in Nederland is de Toyota Traigo 48 elektrische heftruck.

 • Leeftijd en technologie:

De Toyota 12 LJ-heftruck is een ouder model dat dateert uit 1964-1965 en gebruikt een specifiek soort diesel motor. Dieselmotoren worden vaak gebruikt in oudere modellen van heftrucks vanwege hun kracht, betrouwbaarheid en brandstofefficiëntie. Deze motoren werken op dieselbrandstof en bieden voordelen zoals: Kracht en koppel, duurzaamheid/betrouwbaarheid en als laatste brandstofefficiëntie.

Het is echter belangrijk op te merken dat oudere heftrucks met dieselmotoren mogelijk niet voldoen aan de strengste emissienormen en milieunormen van tegenwoordig. Moderne heftrucks maken gebruik van schonere technologieën, zoals elektrische of hybride aandrijfsystemen, om de uitstoot te verminderen en milieuvriendelijker te zijn. De Toyota Traigo 48 heftruck is zo’n moderner model met geavanceerdere technologieën en ontwerp, zoals een 48V elektrische aandrijving.

 • Energiebron:

De Toyota 12 LJ-heftruck maakt gebruik van een gespecificeerde vorm van brandstof, namelijk diesel. Vroeger werd diesel gebruikt in heftrucks vanwege de kracht en het hoge koppel dat dieselmotoren bieden. Dit was vooral belangrijk voor het tillen en verplaatsen van zware lasten in magazijnen en industriële omgevingen. Daarnaast waren dieselmotoren bekend om hun duurzaamheid en betrouwbaarheid, waardoor ze geschikt waren voor langdurig gebruik en veeleisende werkomstandigheden.

De Toyota Traigo 48 heftruck wordt aangedreven door een 48V loodzuur batterij of is beschikbaar met een optionele lithium-ion batterij. Een 48V loodzuur batterij biedt een kosteneffectieve oplossing voor heftrucks met een lagere aanschafprijs en minder geavanceerde laadinfrastructuur. Een optionele lithium-ion batterij daarentegen biedt verbeterde prestaties en efficiëntie, met een hogere energiedichtheid, langere levensduur en snellere oplaadtijden. Bovendien zijn lithium-ion batterijen onderhoudsvrij, wat de operationele kosten verlaagt en het beheer vereenvoudigt.

 • Capaciteit en specificaties:

De Toyota 12 LJ-heftruck:

 • Capaciteit: 2500 kg
 •  Type: Heftruck 12 LJ
 • Gewicht: 2500 kg
 • Mast: 3700 mm
 • Bouwjaar: 1964 – 1965
 • Serie nr.: 12 LJ 1101

De Toyota Traigo 48:

 • Model 8FBE20T
 • Capaciteit 2000 kg
 • Spanning 48 V
 • Doorkijkmast (Hefhoogte:3300)
 • Lange vorken (Lengte:1000 mm)
 • Breder vorkenbord (Breedte: 920 mm)
 • Batterij Lood-zuur batterij Enersys 690AH
 • Oplader lood-Acid Charger Enersys 120A

Kenmerken en voordelen:

Met de ontdekking van de heftruck kwamen een aantal kernmerken en voordelen, dit zijn:

 • Heffen en verplaatsen van zware lasten: Heftrucks zijn ontworpen om zware lasten op te tillen en te verplaatsen, waardoor ze essentieel zijn in magazijnen, distributiecentra en industriële omgevingen. Ze maken het mogelijk om efficiënt goederen te verplaatsen en de productiviteit te verhogen.
 • Efficiëntie: Heftrucks kunnen lasten snel en efficiënt verplaatsen, waardoor de tijd en inspanning die nodig is voor handmatig laden en lossen wordt verminderd. Dit resulteert in verbeterde operationele efficiëntie en verhoogde productiviteit.
 • Manoeuvreerbaarheid: Heftrucks zijn vaak compact en wendbaar, waardoor ze gemakkelijk kunnen manoeuvreren in krappe ruimtes en smalle gangpaden. Dit maakt ze geschikt voor gebruik in magazijnen waar ruimte beperkt is.
 • Verminderde fysieke belasting: Het gebruik van heftrucks helpt om de fysieke belasting van werknemers te verminderen. In plaats van zware lasten handmatig te tillen en te dragen, kunnen heftrucks de ladingen veilig en efficiënt verplaatsen.

De Toyota Traigo 48 is een vast de meest recente uitvoeringen van de heftruck, dit zijn de kernmerken en voordelen van de Traigo 48:

 • Lithium-ion batterij: Leverbaar met optionele onderhoudsvrije lithium-ion-batterij. Lithium-ion-batterijen zijn gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te laden, voor een hogere productiviteit en een hogere energie-efficiëntie.
 • Ledlampen: Deze truck wordt geleverd met milieuvriendelijke ledverlichting voor en achter. Ledlampen hebben een langere levensduur en verbruiken minder energie dan een halogeenlamp.
 • Eenvoudige bestuurdersinterface: Het multifunctionele display laat de belangrijkste informatie in één oogopslag zien en de parameters zijn instelbaar voor specifieke voorkeuren of toepassingen.
 • Standaard: De standaardtruck biedt een grote stabiliteit en restcapaciteit. De truck biedt de heftruckbestuurder een ruime en ergonomische werkomgeving.
 • Toyota SAS (System of Active Stability): Het eerste actieve systeem om de stabiliteit van vorkheftrucks te regelen. SAS biedt geavanceerde technologie voor ongeëvenaarde truckstabiliteit om de veiligheid en productiviteit te verhogen.
 • Uitstekend zicht rondom: De clearview mast en het beschermdak bieden de bestuurder een uitstekend zicht op de lading en de omgeving.

Oude truck in beeld – deel 4

Deze week in de rubriek “oude truck in beeld” kijken we naar de Reachtruck FBRE15. In deze rubriek gaan we op zoek naar oude magazijn en heftrucks met een bijzonder verhaal. De FBRE15 is gebouwd in 1981 en heeft een mast van een 3000 mm en weegt zo’n 1500kg. En ondanks dat de Reachtruck al 42 jaar oud is werkt hij nog steeds!

Door de uitvinding van de reachtruck kunnen zware lasten verplaatst worden naar hoge plekken waar mensen niet bij kunnen. Dit maakt het efficiënter om goederen op te slaan en te verplaatsen in magazijnen en fabrieken. Een magazijn of fabriek heeft namelijk maar een bepaald aantal vierkante meters aan grond, maar kan natuurlijk wel de lucht in. Met de ontdekking van de reachtruck wordt deze kans benut.

De komst van de reachtruck heeft geleid tot een verandering in de lay-out van magazijnen. Magazijnen zijn nu vaak hoger en smaller, zodat reachtrucks gemakkelijker en efficiënter door het magazijn kunnen manoeuvreren. Hierdoor kunnen bedrijven meer goederen opslaan en verwerken in minder tijd, wat de productiviteit verhoogt en de kosten verlaagt.

Specificaties:

 • Type: Reachtruck FBRE15
 • Gewicht: 1.500 kg
 • Mast 3000 mm
 • Bouwjaar: 1981
 • Serie nummer: 10483

Volgende maand op de FDC gaan we Heftruck 12 LJ uit deel 1 van “oude truck in beeld” vergelijken met de meest recente versie van de truck!

Jaarlijkse keuring van de stellingen

De keuring van magazijnstellingen is een belangrijk onderdeel van het beheer van een magazijn. Het is van cruciaal belang om regelmatig de stellingen te inspecteren om er zeker van te zijn dat ze veilig en in goede staat zijn. Een grondige inspectie kan helpen om potentiële problemen te identificeren en te corrigeren voordat ze een gevaar vormen voor de werknemers of de goederen die in het magazijn worden opgeslagen.

Wat is een jaarlijkse keuring van stellingen?

Een jaarlijkse keuring van stellingen is een inspectie van de stellingen in een magazijn of opslagruimte om te controleren of ze veilig zijn voor gebruik. Tijdens de jaarlijkse keuring van de stellingen wordt er gecontroleerd op beschadigingen, vervormingen en andere afwijkingen. Ook wordt er gekeken of de stellingen nog stevig genoeg zijn en er geen risico’s zijn voor de veiligheid van de werknemers. Na de keuring ontvang je een rapport met de bevindingen en eventuele aanbevelingen.

Waarom is het belangrijk?

Het is belangrijk om de stellingen jaarlijks te laten keuren om de veiligheid te waarborgen en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Als er bijvoorbeeld een stelling instort en er werknemers gewond raken, kan dat ernstige gevolgen hebben voor de werknemers en het bedrijf. Daarnaast kan het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen leiden tot hoge boetes.

Wat levert een jaarlijkse keuring van stellingen op?

Een jaarlijkse keuring van stellingen levert verschillende voordelen op. Ten eerste zorgt het ervoor dat de stellingen veilig zijn voor de werknemers en dat geen risico’s zijn voor de gezondheid van werknemers en veiligheid van de werkplek. Ten tweede zorgt het ervoor dat je als bedrijf voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Ten derde kan het bijdragen aan het verlengen van de levensduur van de stellingen, omdat eventuele problemen tijdig worden opgemerkt en aangepakt.

Oude truck in beeld – deel 3

Deze week in de rubriek “oude truck in beeld” kijken we Elektropallettruck LT12. In deze rubriek gaan we op zoek naar oude magazijn en heftrucks met een bijzonder verhaal. De LT12 is gebouwd in 1961 en kwam in 1964 terecht Elektropallettruck in een scène uit de film Goldfinger, met Sean Connery als James Bond. De 62 jaar oude truck werkt nog steeds en staat in de werkplaats van Toyota Material Handling Nederland.

De behoefte aan elektrische pallettrucks ontstond omdat bedrijven op zoek waren naar manieren om hun goederen efficiënter te verplaatsen en tegelijkertijd de veiligheid van hun werknemers te verbeteren. Elektrische pallettrucks zijn veiliger en efficiënter dan handmatige pallettrucks en kunnen meer gewicht verplaatsen dan menselijke arbeidskracht. Bovendien zijn ze betrouwbaar en hebben ze minder onderhoud nodig dan verbrandingsmotoren. Enkele voordelen van de elektrische pallettruck zijn dat deze geen uitstoot hebben, zeer stil zijn en gemakkelijk te onderhouden zijn.

Specificaties:
• Type: Elektropallettruck LT12
• Gewicht: 2.000 kg
• Bouwjaar: 1961
• Serie nummer: onbekend
• Draagvermogen:1.200 kg
• Hefhoogte: 20 cm
• Totale lengte: 1,66 meter

Volgende maand in “oude truck in beeld” nemen we een kijkje naar Reachtruck FBRE15. Houd onze site in de gaten!

Hoe lees je een lastdiagram?

Op de afbeelding hierboven is een lastdiagram te zien. In deel 1 hebben wij uitgelegd wat een lastdiagram is. Ook is er verteld welke vragen jezelf moet stellen om een juiste inschatting te maken hoeveel gewicht er geheven kan worden met de heftruck. In deel 2 leggen wij uit hoe je het lastdiagram kan lezen.

 

Wat is een lastdiagram?

Het lastdiagram op een heftruck geeft de relatie tussen het lastzwaartepunt, het hefvermogen en de hefhoogte aan. Het lastdiagram is als plaatje of sticker bevestigd op de heftruck, zodat deze goed zichtbaar is voor de chauffeur.

Voorbeeld 1: Toyota Traigo48 8FBE18T met sideshift

Op de afbeelding hierboven is het lastdiagram te zien van de Toyota Traigo48 8FBE18T met sideshift, met een nominaal hefvermogen van 1.800 kg. De maximale hefhoogte van de heftruck is 4.700 mm, op deze hoogte kan de heftruck maximaal 1.630 kg tillen. Verplaats je het lastzwaartepunt op de maximale hefhoogte naar 1.000 mm, dan is het maximale hefvermogen slechts 1.020 kg.

Voorbeeld 2: BT Reflex RRE160

Op de tweede afbeelding zie je een lastdiagram van een BT Reflex RRE160. Bij deze reachtruck ziet het diagram er iets anders uit en is het lastzwaartepunt weergegeven met letters. De letters A, B en C staan voor een lastzwaartepunt van respectievelijk 600, 650 en 800 mm. Tot een hoogte van 7.700 mm en een lastzwaartepunt A (600 mm) kan deze reachtruck tot zijn maximale capaciteit gaan, namelijk 1.600 kg. Gaat de last de hoogte in tot 8.200 mm, kan hij respectievelijk 1.560 kg (A), 1.470 kg (B) of 1.200 kg (C) dragen. De hefhoogte van dit model is maximaal 10.500 mm. Bij deze hefhoogte is het reële hefvermogen 980 kg bij ieder lastzwaartepunt.

 

Welke vragen stel je jezelf voordat je een nieuwe heftruck aanschaft of gebruikt?

Voor je een nieuwe heftruck gebruikt of aanschaft, stel jezelf de volgende vragen om een juiste inschatting te maken:

 • Hoe zwaar is mijn last? Weeg het gewicht van de zwaarste pallet die je moet heffen. Ben je niet zeker? Neem dan beter het zekere voor het onzekere dan het risico te lopen dat je heftruck overbelast wordt.
 • Hoe hoog moet ik mijn lasten tillen? Neem de hoogste stelling waar je goederen moet plaatsen en houd een veiligheidsmarge van 200 mm aan.
 • Wat is de lengte van mijn grootste last? Lange lasten verlengen het lastzwaartepunt en hebben rechtstreeks invloed op de restcapaciteit.
 • Welk voorzetapparatuur ga je gebruiken? Wil je gebruik maken van sideshifts, vorkenspreiders of speciale rollenklemmen? Vergeet niet om het gewicht en de positie ervan in te calculeren, want ook deze verleggen het lastzwaartepunt.

Nu weet je wat een lastdiagram is en hoe jij deze moet lezen!