Persoonlijke beschermingsmiddelen

Om veilig te kunnen werken, zijn allerlei hulpmiddelen ontwikkeld. Daarbij is het ook van belang om jezelf te beschermen. Gebruik hiervoor altijd persoonlijke beschermingsmiddelen. Bekijk de video voor meer uitleg.

Doe mee aan het Nationaal Onderzoek Heftruckchauffeurs van BLOM opleidingen

BLOM opleidingen is gestart met het groot Nationaal Onderzoek onder Heftruckchauffeurs. Het onderzoek wordt gehouden om een beeld te krijgen waar chauffeurs tevreden/ontevreden over zijn. Uiteindelijk helpen de resultaten mee om de intern transportwereld te verbeteren.

De Forklift Driversclub roept iedereen op om mee te doen aan dit onderzoek. Laten we er samen voor zorgen dat we de intern transportwereld kunnen verbeteren!

Klik hier om naar de website van BLOM opleidingen te gaan voor de vragenlijst en meer informatie over het onderzoek.

Afstand (g)een probleem?

Afstand houden is belangrijker dan ooit. Als heftruckchauffeur weet je dat afstand echter ook tot ergernissen kan leiden. Bijvoorbeeld als een barcode op grote afstand moet worden gescand. Sommige scanners schieten dan letterlijk tekort.

Misschien maak je het zelf ook wel eens mee: je bent lekker aan het werk totdat je een locatiecode op een hoger gelegen stellinglocatie moet scannen. Ondanks dat je je truck goed gepositioneerd hebt, lukt het maar niet om de code te scannen. Als het uiteindelijk is gelukt en je staat voor de volgende locatie, stuit je op exact hetzelfde probleem. Het leidt niet alleen tot frustraties en ergernissen, het drukt ook nog eens de productiviteit. De Forklift Driversclub dook in de materie en ontdekte dat meerdere factoren bepalend zijn voor een goed scanresultaat en daarmee voor jouw werkplezier.

Multirange
Nergens worden scanners onder zoveel verschillende omstandigheden ingezet als in het magazijn. Als je een code op de pakbon scant, is de leesafstand 20 tot 50 cm. Bij het scannen van een vloerlocatie vanaf de truck bedraagt de afstand ongeveer twee meter, terwijl voor een pallet op de vierde ligger de afstand wel zes tot zeven meter kan zijn.

Met een multirange scanner scan je onder alle omstandigheden snel en goed. De scanner maakt gebruik van twee laserdiodes, die elk een aparte straal (van verschillende sterkte) op een bewegende spiegel kunnen werpen. De spiegel zet de uitgezonden lichtbundel vervolgens om in een streep. De uiteindelijke scanafstand is afhankelijk van de sterkte van de uitgezonden lichtbundel en van de kromming van de spiegel. Hoe vlakker de spiegel, hoe groter de scanafstand. Doordat het bereik van de twee diodes elkaar gedeeltelijk overlapt, kan bijvoorbeeld de eerste diode worden gebruikt voor afstanden tot drie meter, en de tweede voor afstanden groter dan 2,5 meter.

Grootte en materiaal
Maar niet alleen het type scanner is bepalend voor het scanresultaat. Ook de grootte van het etiket en de barcode spelen een rol. Net als het materiaal van het etiket. Om een barcode op grote afstand te kunnen scannen, moet het materiaal voldoende licht reflecteren. Gebeurt dat niet, dan kan de scanner de code niet ontcijferen. ‘Long range’ etiketten zijn daarom meestal gemaakt van reflecterend materiaal. Als het etiket onder een hoek is bevestigd, kan de code makkelijker worden gescand.

Spelbrekers
Een nadeel van multirange scanners is dat ze beduidend minder effectief zijn als er teveel zonlicht is. Omdat zonlicht lichtfrequenties bevat die overeenkomen met die van laserlicht wordt het scannen negatief beïnvloedt. Vergelijk het maar met een lasershow die om twee uur ’s middags plaatsvindt in de buitenlucht. Ook het effect van een reflecterend etiket verdwijnt als dit buiten het magazijn (bij zonlicht) wordt ingezet. Daarnaast fungeert een laserscanner minder goed als een barcode moet worden gescand door een dikke laag wikkelfolie, of door de ruit van je cabine.

Een alternatief voor die gevallen is de imager, waarmee het beeld van de code wordt vastgelegd en vervolgens met speciale software wordt ontcijferd. Ook deze imagers zijn steeds vaker geschikt voor scannen op afstand.

Heb jij tips voor je collega Forklift Drivers om probleemloos op afstand te scannen? Geef ze aan ons door.

De leeftijdsgrens voor het rijden op een heftruck en het behalen van een heftruckcertificaat

Het is in Nederland niet verplicht om een heftruckcertificaat te hebben. Daarentegen dien je als chauffeur wel een grondige instructie te hebben gehad. De werkgever moet ook kunnen aantonen dat chauffeurs deze instructie hebben gehad. Eerder hebben we dit besproken in een ander artikel, dat vind je hier. Hoe zit het precies met de leeftijdsgrens voor het rijden op een heftruck? Dat lees je hieronder.

De instructieplicht, geldt voor álle werknemers – vast én flex – die met intern transportmaterieel werken; of dat nou fulltime is, of slechts incidenteel. Hoewel de leeftijdsgrens voor het besturen van een heftruck in Nederland op 18 jaar ligt, kunnen ook medewerkers, weekend- en vakantiekrachten van 16 of 17 jaar een certificaat halen. Zij mogen namelijk óók rijden op de heftruck mits er tijdens de werkzaamheden met de truck structureel toezicht is én ze aantoonbaar voor de eerdergenoemde werkzaamheden, gedegen instructie hebben gekregen.

Anderhalve meter logistiek: gezond én veilig

De Forklift Driversclub roept het al jaren: houd afstand. Het maakt je werk veiliger en overzichtelijker. Nu is dat afstand houden ineens verplicht. Anderhalve meter is het nieuwe normaal. En gelukkig houden meer en meer mensen zich aan die veilige afstand. Maar hoe zit het op je werk? Houden jij en je collega’s ook daar genoeg afstand? En wat doe je als je ziet dat collega’s zich er niet aan houden?

Anderhalve meter is het nieuwe normaal. Afstand houden is belangrijker dan ooit. Ook op je werk. Op een hef- of reachtruck is die afstand er al snel. De afmetingen van die trucks creëren al een goed begin. Doordat je als chauffeur nooit rakelings langs andere trucks of langs voetgangers rijdt, houd je al snel voldoende afstand. Ook bij kleinere trucks – zoals de pallettruck of de orderverzameltruck – zorgen de afmetingen tóch al gauw voor een goede basis. Een pallettruck met een europallet in de lengte (1,20 meter) komt immers al aardig in de buurt van de veilige anderhalve meter.

Zinloos

Toch laat de praktijk zien dat juist bij die pallettrucks vaak nog onvoldoende afstand wordt gehouden. Dat was al vreemd, omdat diezelfde praktijk leert dat ‘bumperkleven’ ook in de logistiek totaal zinloos is. Door te jakkeren en te jagen ben je zelden sneller of productiever. Bovendien resulteert het onvoldoende afstand houden eerder en vaker in lichamelijk letsel en schade aan trucks of goederen. In het nieuwe normaal is het onvoldoende afstand houden nog veel vreemder.

Afspraken maken

Let er daarom ook op de werkvloer op dat je een veilige afstand houdt. Rij met voldoende afstand om andere trucks en voetgangers heen. Moet je in een gangpad of aan een dockshelter werken? Doe dit zoveel mogelijk alleen en zet eventueel het gangpad af.

Overleg met je leidinggevende en je collega’s of anderhalve meter wel voldoende is. Wellicht is het beter om een afstand tot je voorganger aan te houden van minimaal 2 trucklengtes. Zeker naarmate de rijsnelheid en de drukte op de vloer toenemen, is dat wél zo veilig.
Bespreek ook wat er moet gebeuren als iemand zich (herhaaldelijk) niet houdt aan de gemaakte afspraken. Dit maakt het wel zo makkelijk om er in dat geval iets van te zeggen, of het te melden aan de leidinggevende.

Bekijk ook eens onze nieuwe video over afstand houden tijdens je werk.

Alleen samen blijven we gezond en veilig in de anderhalve meter logistiek.

Heb je tips voor je collega Forklift Drivers om in de anderhalve meter logistiek veilig én gezond te blijven werken? Geef ze aan ons door.

Schone truck meer dan ooit van levensbelang

Zelfs de grootste crisis kent lichtpuntjes, zoals een herwaardering van vitale beroepen. Ook in de logistiek; de ruggengraat van onze samenleving. Heftruckchauffeurs worden meer dan ooit gewaardeerd. Niet alleen in de levensmiddelenbranche, maar ook in andere sectoren.  Ze zijn onmisbaar. Gezond blijven is dan ook het devies. En daar kun je zelf een handje bij helpen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat je truck schoon en opgeruimd blijft.

Het lijkt misschien pietluttig, maar een schone, opgeruimde truck kan in deze tijd van levensbelang zijn. Besmetting ligt op de loer en dát willen we allemaal voorkomen.

In het dagelijks leven zijn we er al aardig aan gewend dat bijvoorbeeld de winkelwagentjes gedesinfecteerd worden voordat we ermee de winkelvloer op gaan. Het is niet meer dan logisch dat we die lijn door te trekken naar de werkvloer.

Bij een schone truck neemt bovendien het onderhoud en de kans op storingen af. Door daarnaast ook de vloer op te ruimen en netjes te houden, neemt de veiligheid toe. De kans op ongelukken, beschadiging of verontreiniging van goederen is in een schone werkomgeving immers kleiner.

Tips op een rijtje

Maar wat kun je zelf nou doen om besmetting op je werk te voorkomen? De Forklift Driversclub zet een aantal tips voor je op een rij:

  • Was ook op je werk regelmatig je handen
  • Reinig de handgreep van de dissel, het stuur van je truck en de bedieningshendels regelmatig met desinfectiedoekjes. Zeker als ook je collega’s gebruik maken van de truck is dit essentieel.
  • Ruim rommel op.
  • Gebruik voor het maken van aantekeningen of het ondertekenen van vrachtbrieven uitsluitend je eigen pen en neem deze na je dienst mee.
  • Geef de truck elke dag, bijvoorbeeld aan het einde van de shift, een (grote) schoonmaakbeurt.
  • Gebruik alleen je eigen telefoon.
  • Haal alleen voor jezelf koffie.
  • Houd afstand. Ook in de kantine en/of op de toiletten en kleedruimtes.

 

Is het hebben van een heftruckcertificaat verplicht?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is een heftruckcertificaat in Nederland niet verplicht. Dit betekent echter niet dat iedereen zomaar op een hef- of reachtruck mag rijden. Er gelden wel degelijk regels. Lees hier hoe het zit rondom het hebben van een heftruckcertificaat.

De Arbowet eist dat je als chauffeur van intern transportmaterieel grondig geïnstrueerd moeten zijn en moet beschikken over specifieke deskundigheid. De zorg hiervoor ligt bij de werkgever. Indien gevraagd, bijvoorbeeld na een bedrijfsongeval, zal de werkgever aan de inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) en eventueel de verzekeraar moeten aantonen dat zijn medewerkers kundig waren en op de hoogte zijn van de werking van de truck, de veiligheidsregels en relevante wet- & regelgeving.

Ook dient de werkgever aan te tonen door wie de medewerkers zijn opgeleid en welke facetten tijdens die opleiding zijn behandeld. Een geldig en recent certificaat is één van de middelen om de bekwaamheid van de chauffeur te ‘bewijzen’; een diploma en waardering voor de gebruiker.

Uitzondering op de regel

Hoewel de wetgever een officieel heftruckrijbewijs dus niet verplicht, is er één uitzondering: Bestuurders van heftrucks met een totale breedte van 1,30 meter die op de openbare weg rijden, dienen in het bezit te zijn van een T-rijbewijs. Hierbij gaat het niet alleen om grote en zware trucks. Ook lichtere trucks die, door bijvoorbeeld dubbele banden of brede voorzetapparatuur, breder zijn dan 1,30 meter vallen onder de wetgeving. Chauffeurs met een ‘gewoon’ C-rijbewijs krijgen deze T-categorie automatisch bijgeschreven. Overigens geldt ook voor chauffeurs met een T-rijbewijs nog steeds de noodzaak van een aantoonbare, adequate instructie, bijvoorbeeld via een heftruckcertificaat.

Mobiele adviseur rijdt met chauffeur mee

Meten is weten. Ook als het de inzet van hef- en magazijntrucks betreft. Vlootbeheersystemen, zoals Toyota I_Site, maken de inzet van de trucks en de daarbij behorende kosten inzichtelijk. Bovendien helpen ze de veiligheid op de vloer te verhogen. Zo profiteer ook jij, als chauffeur, hiervan.

Ieder jaar opnieuw verschijnen er schokkende cijfers over het aantal schades en ongevallen in magazijnen. Vaak met ernstig letsel tot gevolg, soms zelfs met dodelijke afloop. De financiële consequenties – als gevolg van schade aan goederen, trucks of gebouw – lopen in de miljoenen. Niet voor niets kiezen werkgevers er steeds vaker voor om hef- en magazijntrucks uit te rusten met een extra kastje. Dit kastje is onderdeel van een vlootbeheersysteem, dat de inzet van de trucks inzichtelijk maakt.

De ‘black box’ op de truck is behoorlijk intelligent en registreert alles wat er met de truck gebeurt. Van chauffeursgegevens tot rij- en heftijden en van schokken tot aanrijdingen. Dankzij het kastje wordt de truck een soort database op wielen. Een mobiele adviseur, die onveilige situaties blootlegt en zo jou én je werkgever helpt de veiligheid op de werkvloer te verhogen.

Persoonlijke toegang

Het vlootbeheersysteem regelt onder andere de toegang tot de truck. En dat is geen overbodige luxe. Een groot deel van de ongevallen heeft namelijk te maken met onvakkundig of slordig gebruik van hef- of magazijntrucks. Dankzij de toegangscontrole wordt onbevoegd gebruik van de truck voorkomen. Als chauffeur log je in met een persoonlijke toegangscode of met je bedrijfspas. Alleen als je toegang hebt tot de betreffende truck, kun je er vervolgens mee aan de slag. Daarbij kunnen de parameters van de truck automatisch worden ingesteld op jouw persoonlijke voorkeuren. Er kan zelfs onderscheid worden gemaakt tussen de gewenste rijsnelheid bij het vooruit rijden en die tijdens het achteruit rijden. Of tussen de hefsnelheid voor belast en voor onbelast heffen.

Geen ergernissen meer als gevolg van zoekgeraakte sleuteltjes, of trucks die even zijn ‘geleend’ door collega’s van een andere afdeling, omdat zij geen zin hadden om hun eigen truck aan de lader te zetten. En nog veel belangrijker: geen onbevoegde, niet-gecertificeerde chauffeurs meer.

Kans op schade fors lager

Daarnaast is het mogelijk om het systeem uit te breiden met een elektronische aanvangscontrole. Tijdens deze controle doorloop je als chauffeur een checklist op het display van de truck, voordat deze wordt vrijgegeven voor gebruik. Wanneer jij aangeeft dat de truck onveilig is voor gebruik, werkt hij alleen maar in een veiligheidsmodus.

De kans op schade en gevaarlijke situaties voor jou en je collega’s neemt dankzij de mobiele adviseur flink af. Daarnaast helpt het vlootbeheersysteem risicolocaties in het magazijn te identificeren. Wanneer er op een kruising bijvoorbeeld vaker dan elders (bijna) ongelukken zijn, wordt dit dankzij het systeem inzichtelijk en kan de situatie worden aangepast. Met behulp van schokregistratie komen ook gevaarlijke oneffenheden in de vloer aan het licht. Door die oneffenheden weg te halen, krijgen zowel de trucks als de chauffeur minder schokken en wordt de werkvloer weer een stukje veiliger.

En mocht er onverhoopt tóch iets fout gaan (waar gewerkt wordt, worden immers fouten gemaakt), dan ligt de dader niet, zoals voorheen, op het kerkhof. De mobiele adviseur weet precies welke chauffeur wanneer op welke truck rijdt. En dus ook wie eventuele schades rijdt. De praktijk leert, dat hierdoor meer bewust en veiliger wordt gereden en dat schades eerder worden gemeld én verholpen.

Veiligheidslamp in de spotlights

Steeds vaker worden hef- en reachtrucks voorzien van veiligheidslampen die een blauwe, of rode stip op de werkvloer schijnen. De BlueSpot en RedSpot lampen verhogen de veiligheid in het magazijn. De Forklift Driversclub zet daarom de lampen zelf in de spotlights.

Al jarenlang staan ongevallen met heftrucks hoog in de lijst van ongevallen op de werkvloer. Vaak heeft de chauffeur een voetganger niet of te laat gezien, of lopen voetgangers in gebieden waar ze eigenlijk niet mogen lopen. Ook slecht audiovisueel contact, waarbij voetgangers de truck niet horen of zien aankomen, is een veelvoorkomende oorzaak.

Wie de veiligheid op de werkvloer wil verhogen, zal ervoor moeten zorgen dat de trucks goed opvallen. Zichtbaarheid van heftrucks staat zelfs in de top 10 maatregelen die getroffen kunnen worden om de veiligheid in het magazijn te verhogen, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW. Steeds vaker worden hef- en magazijntrucks uitgerust met BlueSpot of RedSpot veiligheidslampen. Op een veilige werkvloer gaat het immers niet alleen om zien, maar zeker ook om gezien worden.

Duidelijke waarschuwing
De BlueSpot (of RedSpot) veiligheidslamp helpt bij het voorkomen van ongelukken. De lamp werpt een heldere, blauwe (of rode) stip op de vloer. Een paar meter vóór de truck uit en in de rijrichting van de truck. Afhankelijk van de plaats waarop de lamp aan de truck is gemonteerd, kan dit zowel in voorwaartse als in achterwaartse rijrichting zijn. Voetgangers en andere chauffeurs worden zo gewaarschuwd voor de naderende truck (lees: het naderende gevaar).

Een bijkomend voordeel is, dat de veiligheidslamp geruisloos is. Als chauffeur heb je dus niet constant een schrille toon, die in de praktijk door chauffeurs soms als storend wordt ervaren, in de oren. Voor omgevingen waar veel lawaai is, of wanneer dat vanuit de werkgever wenselijk of verplicht is, kan de BlueSpot of RedSpot uiteraard nog steeds in combinatie met een akoestisch waarschuwingssignaal worden ingezet.

Meerdere varianten
BlueSpot en RedSpot veiligheidslampen zijn er in verschillende uitvoeringen. Zo kan er worden gekozen voor een versie die continu lichtvlek op de vloer projecteert, maar is er ook een variant die een knipperend licht op de vloer schijnt. Dankzij de vuil- en waterdichte behuizing kunnen de duurzame ledlampen ook probleemloos buiten worden ingezet. Welke kleur het beste past in jouw werkomgeving, een blauwe of een rode lichtvlek, kun je het beste in de praktijk checken.

Voor alle varianten geldt, dat met de lamp een veilige werkvloer een stap dichterbij komt. Maar vergeet nooit, dat ook een BlueSpot of RedSpot veiligheidslamp ‘slechts’ een hulpmiddel is. Menselijk handelen blijft altijd beslissend. Blijf als chauffeur daarom alert. Ook als je truck is voorzien van een veiligheidslamp.

De voor- en nadelen van stuursystemen op een rij

Truckfabrikanten zoeken continu naar verbeteringen, bijvoorbeeld van het stuursysteem. De afgelopen jaren nam de keuze voor pallet- en orderverzameltrucks flink toe. Elk systeem kent zijn eigen voor- en nadelen. De Forklift Driversclub zet ze voor je op een rij.

Vroeger was het simpel als het ging om de keuze van het stuursysteem van de pallettruck of orderverzameltruck. Je had de dissel en verder niets. Vandaag de dag is het een stuk lastiger kiezen. We hebben de dissel, de bekrachtigde dissel, het stuurwiel, het mini-stuurwiel, het fiets/stepstuur. Zoals altijd kleeft aan elk voordeel een nadeel.

De dissel 

Het oudste stuurprincipe is zonder twijfel de dissel(boom). Hij is direct verbonden met het aandrijfwiel van de pallet- of orderverzameltruck. Als je hem zwenkt verandert de stuurhoek van het aandrijfwiel en maakt de truck een bocht. Je bedient hem net als een roer op een schip dat achteruit vaart. Zwenk je naar links dan ga je naar rechts. Het klinkt zo ingewikkelder dan het in de praktijk is. Juist vanwege het eenvoudige gebruik kiezen veel bedrijven vaak nog steeds voor de dissel. Iedereen kan er mee werken en dat is belangrijk, vooral als er uitzendkrachten worden ingezet, of wanneer vrachtwagenchauffeurs zelf hun truck moeten laden of lossen. Een ander voordeel is de mogelijkheid om de dissel met één hand te bedienen; zowel bij het vooruit- als het achteruitrijden.

Nadeel van de dissel is de relatief zware besturing als de truck langzaam rijdt. Een ander minpuntje is de belasting voor de chauffeur bij scherpe bochten. Vaak kom je buiten de contouren van de truck en moet je flink sturen om zo’n bocht te kunnen maken.

 

De bekrachtigde dissel

De dissel is er ook in een variant met hulpmotor, zeg maar een stuurbekrachtiging. Je bedient het aandrijfwiel niet rechtstreeks maar via een elektromotor. Afhankelijk van de zwenkhoek van de dissel helpt het motortje met het verdraaien van het aandrijfwiel. Dit maakt de besturing van de truck snel en soepel.

Vaak kan bovendien de mate van bekrachtiging worden ingesteld. Heel handig is de proportionele bekrachtiging. Deze helpt steeds sterker mee naar mate de dissel verder wordt verdraaid. Voordeel hiervan is dat de disseluitslag veel minder groot hoeft te zijn dan bij een onbekrachtigde variant en dat armen en andere lichaamsdelen binnen de contouren van de truck kunnen blijven. Op deze manier is het maken van een scherpe bocht veel eenvoudiger.

Het nadeel: het sturen kan wat ‘afstandelijk’ aanvoelen en het verdient extra aandacht om de juiste mate van bekrachtiging te kiezen. En doordat de uitslag van het aandrijfwiel niet altijd gelijk is aan die van de stuurkop, moet je als bestuurder eerst wennen aan het rijgedrag.

Het stuurwiel

Een ander stuurprincipe is het stuurwiel. Dit wordt vooral op orderverzameltrucks gebruikt en zorgt ervoor dat je als chauffeur netjes op je plaats blijft, ook al is de bocht superscherp. Het stuurwiel is altijd losgekoppeld van de aandrijfmotor en tandwielkast. Een hoekmeter aan het stuurwiel geeft signalen af die de stuurmotor bedienen, waarna het aandrijfwiel in de juiste hoek wordt gezet. In de eerste jaren zagen we mechanische stuursystemen die via kettingen het aandrijfwiel verdraaiden.

Inmiddels hebben de meeste fabrikanten dergelijke sturen vervangen door mini-stuurtjes die elektrisch bekrachtigd zijn. Ook hier is de mate van stuurvermogen en bekrachtiging instelbaar. Sturen met zo’n stuurwiel is aanmerkelijk lichter dan met een dissel en natuurgetrouw. Je hebt er wel iets meer gevoel voor nodig, een goede motoriek is dus gewenst.

Belangrijk nadeel is het rijden achteruit. Met de combinatie van een stuurwiel en ‘vlinder’ voor het accelereren heb je altijd twee handen nodig. Omkijken bij het achteruitrijden wordt zo een stuk lastiger. Een dwars geplaatste zit- of stapositie biedt dan uitkomst. Verder kan het rijgedrag door de mogelijke vertraging in het stuursignaal nerveus overkomen. Zeker bij de kleinere stuurwielen.

Combinaties

In de loop der jaren zijn er ook andere stuurprincipes geïntroduceerd, zoals het fietsstuur en stuurwielen met een andere vorm en geïntegreerde vlinders. Deze stuurconcepten houden vaak het midden tussen een stuurwiel en een stuurkop aan een zeer korte disselboom. De positionering is vaak net iets anders, maar het doel is altijd gelijk: het besturen van de orderverzameltruck makkelijker maken.

Ook deze systemen (elektronisch) zijn bekrachtigd en met één hand te bedienen. Ook tijdens het achteruit rijden, hoewel dat bij het ene systeem wat meer oefening en gevoel vraagt dan bij het andere. Daarnaast bieden ze hetzelfde voordeel als de mini-stuurtjes: als bestuurder blijf je altijd binnen de contouren van de truck. Hoe scherp de bocht ook wordt genomen. Door de soms korte stuurbewegingen kan het rijgedrag echter als nerveus worden ervaren.