Het onveiligste magazijn – deel 3

Welkom bij deel 3 van “Het Onveiligste Magazijn” van de Forklift Drivers Club! In deel 3 gaan we dieper in op nieuwe uitdagingen en gevaren die zich kunnen voordoen in magazijnen. Het is onze missie om bewustwording te creëren en oplossingen te vinden voor deze potentiële risico’s, zodat we streven naar een veiligere werkomgeving voor iedereen die betrokken is bij magazijnactiviteiten. Laten we samen op onderzoek uitgaan en ontdekken welke gevaarlijke situaties en praktijken we deze keer tegenkomen. We zullen ook nuttige tips en richtlijnen delen om deze gevaren te verminderen en de veiligheid te verbeteren. Bereid je voor op een nieuwe en leerzame aflevering vol inzichten en oplossingen in “Het Onveiligste Magazijn” deel 3!

35 meeliften op vork:
Het meerijden op de vorken van een heftruck is uiterst gevaarlijk en kan leiden tot vallen, beknellingen of ernstig letsel als de lading onverwacht beweegt of als de heftruck stopt of van richting verandert.

19 onvoldoende Brandhaspels/brandblussers:
Een tekort aan brandbestrijdingsmiddelen kan de respons op een brand vertragen en het risico op letsel vergroten. Onvoldoende brandhaspels en brandblussers kunnen de mogelijkheid beperken om een beginnende brand te bestrijden voordat deze zich verspreidt.

13 geen Bolspiegels:
Bolspiegels worden gebruikt om de dode hoeken rondom een heftruck te elimineren en de zichtbaarheid te verbeteren. Het ontbreken van bolspiegels vergroot het risico op aanrijdingen met voetgangers, andere voertuigen of obstakels die zich in de dode hoeken bevinden.

21 geen Waarschuwingsbord bij gedweilde vloer:
Het niet plaatsen van waarschuwingsborden bij een gedweilde vloer kan leiden tot uitglijden en vallen voor zowel werknemers als bezoekers die zich mogelijk niet bewust zijn van de gladde omstandigheden.

29 Heftruck niet op de rem bij niet gebruiken:
Het niet op de rem zetten van een heftruck wanneer deze niet in gebruik is, kan onbedoeld in beweging komen en botsingen, vallen of beknellingen veroorzaken als gevolg van ongecontroleerde bewegingen.

6 Rommel laten liggen:
Rommel op de vloer kan struikelgevaar veroorzaken, wat kan leiden tot vallen en letsel voor werknemers en bezoekers.

25 onjuiste rij- en kijkrichting bij hoge lading:
Het niet volgen van de juiste rij- en kijkrichting bij het vervoeren van hoge lading kan leiden tot botsingen met overheadconstructies, stellingen of andere obstakels, wat ernstig letsel en schade kan veroorzaken.

30 Scheuren in de vloer:
Scheuren in de vloer kunnen struikelgevaar veroorzaken en het risico op vallen vergroten, vooral als ze niet gerepareerd worden en werknemers er niet van op de hoogte zijn.

Het is essentieel om deze gevaren serieus te nemen en de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid in het magazijn te waarborgen. Dit kan onder andere het implementeren van veiligheidsrichtlijnen, het verstrekken van voldoende brandbestrijdingsmiddelen, het installeren van bolspiegels, het plaatsen van waarschuwingsborden en het handhaven van een opgeruimde en goed onderhouden werkomgeving omvatten.