Scanner gun cradle RAP-396U-RAM

Afstand geen probleem

Goed gereedschap is het halve werk. Dat geldt ook in het magazijn. Niet alleen een goede truck is belangrijk. Ook de juiste hulpmiddelen maken het werk eenvoudiger en plezieriger. Neem de scanner. Voor het scannen van barcodes op grote afstanden schiet een ‘normale’ scanner letterlijk tekort. 

Nergens wordt de barcodescanner onder zoveel verschillende omstandigheden ingezet als in het magazijn. Als je een code op de pakbon scant, is de leesafstand 20 tot 50 cm. Bij het scannen van een vloerlocatie vanaf de truck bedraagt de afstand circa twee meter, terwijl voor een pallet op de vierde ligger de afstand zes tot zeven meter. Alleen met het juiste gereedschap worden de barcodes onder alle omstandigheden snel en goed gescand en ergernissen voorkomen.

Bewegende spiegel
Voor het scannen op afstand zijn speciale long range of multirange scanners nodig. Beide maken gebruik van lasertechniek, waarbij een bewegende spiegel een uitgezonden lichtbundel omzet in een streep. De scanafstand is afhankelijk van de sterkte van de uitgezonden lichtbundel en van de kromming van de spiegel. Hoe vlakker de spiegel, hoe groter de scanafstand.
Een multirange bevat twee laserdiodes, die elk een aparte straal (van verschillende sterkte) op de spiegel kunnen werpen. Het bereik van de twee diodes overlapt elkaar gedeeltelijk. Zo kan bijvoorbeeld de eerste diode worden gebruikt voor afstanden tot drie meter, en de tweede voor afstanden groter dan 2,5 meter.

Grootte en materiaal
Ook de grootte van het etiket en van de barcode bepalen het scanresultaat. Net als het materiaal van het etiket. Om een barcode op grote afstand te kunnen scannen, moet het materiaal voldoende licht reflecteren. Gebeurt dat niet, dan kan de scanner de code niet ontcijferen. ‘Long range’ etiketten zijn daarom meestal gemaakt van reflecterend materiaal. Als het etiket onder een hoek is bevestigd, kan de code makkelijker worden gescand.

Zonlicht spelbreker
Een nadeel van long range en multirange scanners is dat ze niet kunnen worden toegepast als er teveel zonlicht is. Omdat zonlicht lichtfrequenties bevat die overeenkomen met die van laserlicht wordt het scannen negatief beïnvloedt. Vergelijk het maar met een lasershow die om twee uur ’s middags plaats vindt in de buitenlucht. Ook het effect van een reflecterend etiket verdwijnt als dit buiten het magazijn (bij zonlicht) wordt ingezet. Daarnaast fungeert een laserscanner minder goed als een barcode moet worden gescand door een dikke laag wikkelfolie, of door de ruit van de truck.

Alternatief
Als alternatief voor laserscanners kiezen bedrijven steeds vaker voor imagers. Deze barcodescanners bestaan uit een camera, waarmee het beeld (image) van de code wordt vastgelegd. Met speciale software wordt de code vervolgens ontcijferd. Ook de imager is steeds vaker geschikt voor scannen op afstand. In een later stadium gaan we dieper in op deze imagers.