Schokkende feiten

Trillingen en schokken tijdens het werken met een elektropallettruck kunnen schade veroorzaken aan de lading en zelfs een gezondheidsgevaar vormen voor de bestuurder. Dit blijkt uit metingen tijdens het laden en lossen van een zeecontainer via een dockleveller, uitgevoerd door Vibrations@work. De metingen zijn uitgevoerd met verschillende EPT’s, waaronder de nieuwe BT LPE200.

In de september-nieuwsbrief van de Forklift Driversclub las je al dat de nieuwe BT pallettrucks, uit de Levio P-serie, rondom de bestuurder ontworpen is. In diezelfde nieuwsbrief kon je ook lezen dat de elektropallettruck de onafhankelijke test van Andersom Testing uit Wehl met glans heeft doorstaan. De truck scoort op vrijwel alle fronten beter dan zijn voorganger. Ook als het gaat om comfort.

Vibrations@work uit Bussum beoordeelde de nieuwkomer specifiek op lichaamstrillingen en –schokken. “We hebben gekeken naar de mate waarin een elektropallettruck mechanische trillingen en schokken overdraagt op de bestuurder. Dat bepaalt het risico en hoe lang er met de EPT kan worden gewerkt”, licht Jan Doornbusch, directeur van Vibrations@work, toe.

50% Langer inzetbaar

Volgens de wet mag de bestuurder van de elektropallettrucks in de meting het werk 8 uur per dag uitvoeren. De wettelijke grenswaarde wordt dan namelijk niet overschreden. “Zou dat wel het geval zijn, dan was verder werken gewoonweg verboden”, laat Doornbusch weten. In de wetgeving is echter ook een actiewaarde vastgelegd. Scoort een truck boven die actiewaarde, dan moet de werkgever maatregelen treffen.

Uit de metingen blijkt duidelijk dat de nieuwe BT Levio P per dag 50% langer mag worden gebruikt voor de geteste inzet, dan zijn voorganger. Die winst komt voor een belangrijk deel op het conto van de nieuwe ophanging van het platform waarop de bestuurder staat. Die zorgt ervoor dat schokken en trillingen aanzienlijk beter worden geabsorbeerd.

Doornbusch verwacht niet dat het platform van een elektropallettruck schokken nóg beter zal absorberen. “Om het comfort verder te verhogen en om de kans op gezondheidsklachten bij bestuurders verder uit te sluiten, zullen andere maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld door de schokken weg te nemen die de dockleveller veroorzaken.” Want uit de metingen blijkt dat zelfs de minst schokkende elektropallettruck maximaal 4 uur per dag door een chauffeur bereden mag worden. Daarna wordt de actiewaarde overschreden, is het risico te groot en zullen maatregelen getroffen moeten worden.

Bestuurder en werkwijze

De bestuurder en zijn rijgedrag hebben ook invloed op de mate van trillingen en schokken. Doornbusch: “Tijdens de metingen staat de bestuurder op het platform. Schokken en trillingen worden dan overgedragen op de voeten, knieën en de rug. De schokken worden deels geabsorbeerd door de knieën licht te buigen. Beter is het om snelheid terug te nemen en schokken te voorkomen. Daarnaast stap je regelmatig op en af, wat gunstig kan werken op de conditie, maar wat ook leidt tot een extra fysieke inspanning van de knieën.”

Daarom leveren het verlagen van de rijsnelheid, het omzeilen van obstakels (zoals kuilen in de vloer), en het achterwege laten van bruuske stuurbewegingen winst op. Onafhankelijke testen tonen al jaren aan dat een beheerste rijstijl bovendien amper invloed heeft op de productiviteit.