Het onveiligste magazijn – deel 2

Welkom bij deel 2 van “Het Onveiligste Magazijn” van de Forklift Drivers Club! In deel 2 gaan we verder met het verkennen van verschillende gevaarlijke situaties en praktijken die in magazijnen kunnen voorkomen. Het is van cruciaal belang dat we ons bewust worden van deze potentiële risico’s en de mogelijke gevolgen voor de veiligheid van werknemers en de efficiëntie van de operaties. Laten we samen een kijkje nemen in een aantal nieuwe uitdagingen die zich kunnen voordoen en hoe we deze kunnen aanpakken. Door bewustwording en preventieve maatregelen kunnen we samen streven naar een veiligere werkomgeving voor iedereen.

6 Rommel laten liggen:
Rommel op de vloer kan struikelgevaar veroorzaken, wat kan leiden tot vallen en letsel.

10 Geen kolom bescherming:
Het ontbreken van bescherming rond kolommen kan resulteren in botsingen met de kolommen, wat kan leiden tot letsel en schade aan zowel mensen als materieel.

11 Geen beschermingspalen/hekwerk:
Het ontbreken van beschermingspalen of hekwerk kan leiden tot onbedoelde toegang tot gevaarlijke gebieden, waardoor het risico op vallen, struikelen of andere ongevallen toeneemt.

12 Zicht geblokkeerd door pallets, etc.:
Belemmerd zicht kan leiden tot botsingen met andere voertuigen, personen of obstakels, met potentieel ernstig letsel en schade tot gevolg.

13 Geen bolspiegels:
Het ontbreken van bolspiegels kan dode hoeken creëren, waardoor het risico op aanrijdingen en botsingen toeneemt, vooral bij het achteruitrijden.

15 Geen hekken bij uitgangen:
Het ontbreken van hekken bij uitgangen kan leiden tot verwarring en onzekerheid bij chauffeurs, wat kan leiden tot onjuiste manoeuvres en het risico op aanrijdingen vergroot.

16 Geen Gemba walk:
Het niet uitvoeren van veiligheidsrondes, zoals een Gemba walk, kan ertoe leiden dat potentiële gevaren niet worden opgemerkt of aangepakt, wat het risico op ongevallen vergroot.

17 Geen Blue spots voor- en achterop de heftruck:
Blue spots zijn waarschuwingslichten die op de vloer schijnen om mensen te waarschuwen voor naderende heftrucks. Het ontbreken van deze signalering kan het risico op aanrijdingen vergroten.

19 Onvoldoende brandhaspels/brandblussers:
Een tekort aan brandbestrijdingsapparatuur kan het risico op grote branden vergroten, waardoor mensen en eigendommen in gevaar worden gebracht.

22 Onjuiste houding bij tillen:
Onjuist tillen kan leiden tot rugletsel en andere musculoskeletale aandoeningen. Het gebrek aan kennis over de juiste tillifttechnieken kan het risico op blessures vergroten.

23 Geen alarmnummer aanwezig:
Het ontbreken van duidelijk aangegeven alarmnummers kan vertraging veroorzaken bij het bellen van hulpdiensten in noodsituaties, waardoor de reactietijd wordt vertraagd en de ernst van letsel kan toenemen.

27 Stellingen worden niet gekeurd:
Ongecontroleerde stellingen kunnen instorten, wat kan leiden tot vallende voorwerpen, materiële schade en letsel voor werknemer

31 Geen gebruik van A-ladders:
Het niet gebruiken van de juiste ladders, zoals A-ladders, kan leiden tot onveilige werkomstandigheden bij het bereiken van hoger gelegen opslagruimtes. Dit kan het risico op vallen vergroten, vooral als alternatieve, minder geschikte ladders worden gebruikt.

33 Werkgebied niet afgezet met pionnen of afzetlint:
Het niet afzetten van het werkgebied kan leiden tot onbedoelde toegang van personen die niet op de hoogte zijn van de lopende werkzaamheden of gevaren in het gebied. Dit vergroot het risico op botsingen, vallen of beknellingen.

34 Geen vluchtplan aanwezig:
In geval van noodsituaties, zoals brand of andere gevaren, kan het ontbreken van een vluchtplan ervoor zorgen dat werknemers niet weten wat ze moeten doen of waar ze naartoe moeten gaan. Dit kan leiden tot paniek, verwarring en vertraging bij evacuatiepogingen, met mogelijk ernstige gevolgen voor de veiligheid.

36 Geen bordje ‘Nooduitgang’:
Het ontbreken van duidelijke aanduidingen van nooduitgangen kan het moeilijker maken voor werknemers om in geval van een noodsituatie snel de juiste uitgang te vinden. Dit kan leiden tot vertragingen bij evacuatiepogingen en het risico op letsel vergroten.