Veiligheidstip! Werk veilig met een loodzuur batterij

Werken met laders is risicovol, aangezien er grote stromen, onveilige spanning en explosief gas vrijkomt bij het laden. Wordt er niet op correcte wijze gewerkt met lader en batterij dan heeft dit ernstige gevolgen voor mens en milieu. Hieronder vind je de belangrijke veiligheidstips!

Werken met een batterij

Een batterij is gevuld met batterijzuur (elektrolyt) een bijzonder schadelijke vloeistof. Een lekkage of ander probleem zichtbaar? Meld het direct. Gebruik tijdens het wisselen van de batterij altijd handschoenen, veiligheidsbril, veiligheidsschort en gehoorbescherming!!

Als accuzuur op huid of kleding wordt gemorst, onmiddellijk afspoelen met royale hoeveelheden schoon water.

Wil je meer veiligheidstips? Vraag dan de gratis veiligheidsposter aan. Klik hier >