Is het hebben van een heftruckcertificaat verplicht?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is een heftruckcertificaat in Nederland niet verplicht. Dit betekent echter niet dat iedereen zomaar op een hef- of reachtruck mag rijden. Er gelden wel degelijk regels. Lees hier hoe het zit rondom het hebben van een heftruckcertificaat.

De Arbowet eist dat je als chauffeur van intern transportmaterieel grondig geïnstrueerd moeten zijn en moet beschikken over specifieke deskundigheid. De zorg hiervoor ligt bij de werkgever. Indien gevraagd, bijvoorbeeld na een bedrijfsongeval, zal de werkgever aan de inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) en eventueel de verzekeraar moeten aantonen dat zijn medewerkers kundig waren en op de hoogte zijn van de werking van de truck, de veiligheidsregels en relevante wet- & regelgeving.

Ook dient de werkgever aan te tonen door wie de medewerkers zijn opgeleid en welke facetten tijdens die opleiding zijn behandeld. Een geldig en recent certificaat is één van de middelen om de bekwaamheid van de chauffeur te ‘bewijzen’; een diploma en waardering voor de gebruiker.

Uitzondering op de regel

Hoewel de wetgever een officieel heftruckrijbewijs dus niet verplicht, is er één uitzondering: Bestuurders van heftrucks met een totale breedte van 1,30 meter die op de openbare weg rijden, dienen in het bezit te zijn van een T-rijbewijs. Hierbij gaat het niet alleen om grote en zware trucks. Ook lichtere trucks die, door bijvoorbeeld dubbele banden of brede voorzetapparatuur, breder zijn dan 1,30 meter vallen onder de wetgeving. Chauffeurs met een ‘gewoon’ C-rijbewijs krijgen deze T-categorie automatisch bijgeschreven. Overigens geldt ook voor chauffeurs met een T-rijbewijs nog steeds de noodzaak van een aantoonbare, adequate instructie, bijvoorbeeld via een heftruckcertificaat.