Veilig laden batterij: ongeluk zit in klein hoekje

We kijken samen met Fred van Verseveld van GNB Industrial Power naar de veiligheid bij het laden van batterijen voor elektrotrucks.
“Als een batterij niet op correcte wijze wordt geladen, kan dat ernstige gevolgen hebben voor mens en milieu. Niet voor niets gelden er voorschriften voor de bouw inrichting van een batterijlaadstation”, opent Van Verseveld.  Wat kan en moet de gebruiker doen (of laten) om de veiligheid niet in gevaar te brengen?
Organisatorische eisen
“Naast bouwtechnische eisen gelden organisatorische eisen. Die zijn net zo belangrijk”, vervolgt de sales manager van GNB. “Zo is het bijvoorbeeld verboden om in een laadruimte te roken, lassen of slijpen. Vanwege de kans op waterstofgas (knalgas). Bij het dagelijks gebruik mag ook niet uit het oog worden verloren dat een acculaadruimte een werkruimte is, en geen opslagruimte.”
Verder moeten persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsbrillen, handschoenen, schort en brandblusser aanwezig zijn. In de juiste hoeveelheid en in goede staat. Het spreekt voor zich dat die veiligheidsmiddelen ook echt gebruikt moeten worden. “Zorg ook voor voldoende soda voor het geval er gemorst accuzuur moet worden verwijderd van de vloer”, vult Van Verseveld aan.
Mens blijft bepalend
“Maar al voldoet een acculaadruimte aan álle (bouw)technische eisen, en is aan alle voorzorgsmaatregelen gedacht, dan nóg is een veilig laadproces niet gewaarborgd”, waarschuwt hij. “De belangrijkste factor is en blijft namelijk de mens. En als die mens niet beschikt over de juiste kennis, zit een ongeluk in een klein hoekje.”
Lijkt een batterijzorgkaart jou ook handig?
Vraag deze dan aan bij GNB Industrial Power: sales-netherlands@eu-exide.com. Je krijgt dan een groot formaat, geplastificeerde kaart toegestuurd.
We zetten de juiste handelingen voor het aansluiten (en afkoppelen) van de batterij aan de lader nog even op een rij:
Aansluiten aan de lader
 • Verwijder de contactsleutel en trek de handrem aan
 • Ontkoppel de batterij
 • Controleer het elektrolyt
 • Zorg ervoor dat de ontluchtingsopeningen van de truck open zijn
 • Controleer of de isolatie van de kabels in orde is
 • Koppel de batterij aan de lader
 • De lader zal automatisch gaan laden
 • Check of de lader goed functioneert
Afkoppelen van de lader
 • Check of de lader klaar is met laden
 • Let op overmatige gasvorming
 • Meld versleten batterijen onmiddellijk
 • Schakel de lader uit d.m.v. de pauze- of stopknop
 • Koppel de lader af van de batterij
 • Hang de kabels van de lader zorgvuldig weg
 • Controleer of het contact uit staat
 • Koppel de batterij aan de truck
Batterijzorgkaart opvragen?
Een complete, gratis batterijzorgkaart kan je bij GNB Industrial Power opgevragen via sales-netherlands@eu.exide.com.