Rol teamleider letterlijk en figuurlijk bepalend voor de veiligheid

BlueSpots of RedSpots op trucks, spiegels op onoverzichtelijke plaatsen, een duidelijke, fysieke scheiding van voetgangers en intern transport; het zijn slechts enkele maatregelen die de veiligheid op de werkvloer verhogen. Maatregelen, die absoluut bijdragen aan een veilige werkomgeving. Maar óók maatregelen, die ‘slechts’ hulpmiddelen zijn. Veiligheid zit immers vooral tussen de oren. De rol van een teamleider mag hierbij niet worden onderschat.

‘Draag je veiligheidsgordel.’ ‘Rijd niet met geheven vork.’ ‘Laat die last niet voor de nooduitgang staan.’ Een goede teamleider hamert er regelmatig op. Als chauffeur ervaar je het misschien als gezeur, maar besef dat het niet voor niets wordt gezegd. Het gaat om je eigen veiligheid, en die van je collega’s. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje.

Goede communicatie is de basis voor veiligheid

Dat ‘gezeur’ van je teamleider, of beter gezegd een goede communicatie, is juist de basis voor een veilige werkvloer. En dat begint vaak letterlijk aan het begin van de shift. Een kort, maar duidelijk teamgesprek draagt ertoe bij dat die veilige werkvloer weer bij iedereen op het netvlies staat voordat de werkdag begint. Wat ging er gisteren (bijna) mis? Waar moeten we vandaag extra op letten? Hoe staan we ervoor wat betreft (bijna) ongelukken en schades? Wat zijn de veiligheidsdoelen voor deze week of maand? Het zijn punten die een teamleider in zo’n gesprek kan aankaarten. Gedurende de werkdag is goede communicatie eveneens onmisbaar. Mede om die reden is een betrokken teamleider zelf ook regelmatig op de werkvloer te vinden.

Geef het goede voorbeeld aan medewerkers

Maar alleen goede communicatie is niet altijd voldoende. Een goede teamleider zal tevens het juiste voorbeeld (moeten) geven. Door zelf mee te werken, maar bijvoorbeeld ook door bezoekers van het magazijn te voorzien van veiligheidsschoenen en – als dat binnen de veiligheidsregels van het bedrijf hoort – goed zichtbare veiligheidshesjes. Uiteraard houden de teamleider zijn of haar bezoek zich aan het interne verkeersreglement en volgen ze netjes de looppaden.

Betrokkenheid onder medewerkers verhogen

Als het goed is, stimuleert je teamleider jou en je collega’s ook om elkaar op fouten te wijzen. Veiligheid is immers ook teamwork. Betrokkenheid is daarbij essentieel. Wie actief wordt betrokken bij een veilige werkvloer, zal zich ook actief inzetten voor dat doel.

Voor de teamleider geldt, dat goed luisteren daarbij net zo belangrijk is als goed kijken en zelf praten. Door goed te luisteren, weet hij of zij wat er speelt en waar eventuele veiligheidsrisico’s op de loer liggen. Ook dát is communicatie. Een goede teamleider zal het daarbij zeker waarderen als hij of zij ook zelf wordt gewezen op eventuele fouten.

Straffen of belonen?

Want, ook al zit veiligheid bij iedereen tussen de oren, een foutje is snel gemaakt. Een goede teamleider weet dat als geen ander en zal die fouten dan ook niet direct bestraffen. Straffen kan immers de broodnodige open communicatie negatief beïnvloeden. Wie weet dat hem een straf boven het hoofd hangt, zal een aanrijding minder snel melden. Als teamleider kun je het dan beter over een andere boeg gooien en bijvoorbeeld goed gedrag belonen. Door het team voor een goede, gezamenlijke veiligheidsprestatie te belonen, krijgt de betrokkenheid een positieve stimulans. En daarmee komt die veilige werkvloer uiteindelijk weer een stap dichterbij