Veiligheidstip – spreek chauffeurs aan op hun rijgedrag

Houd je ogen en oren open tijdens een rondgang over de vloer en zie hoe chauffeurs te werk gaan.  Als een chauffeur zich niet aan de afgesproken regels blijkt te houden, spreek hem/haar daar dan op aan.

Let altijd op de manier waarop je feedback brengt. Feedback geven, kan bij sommigen verkeerd overkomen. Uit bij feedback niet alleen de negatieve punten, maar juist ook positieve punten. Geef ook concrete punten die iemand kan verbeteren, zodat hij/zij er ook echt iets aan heeft. En probeer een cultuur te creëren waarin directe collega’s elkaar durven aan te spreken op onveilig gedrag.